Adatvédelem


Adatvédelem

Mert minden cégnek kell egy adatkezelési tájékozató – Neked van?

Miért kell?

Mert alkotmányos joga mindenkinek tudnia, hogy a megadott személyes adatait hol, mikor, ki és hogyan kezeli, használja vagy éppen adja tovább harmadik személynek.

És ugyan mi szabályozza ezt?

Egyrészt Magyarország Alaptörvénye rendelkezik róla, mint az egyik legfontosabb alapjog, azaz a személyes adatok védelméhez való jog, másrészt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben található erre vonatkozólag részletes szabályozás.

Gyakorlatban ez mit jelent?

Azt, hogy minden adatkezelőnek egy olyan előzetes tájékoztatást (a.k.a adatkezelési tájékoztató) kell biztosítania az érintettek számára, amelyen keresztül felismerhetik azt, hogy az adatkezelés milyen hatással járhat a magánszférájukra. Az adatkezelési tájékoztató elkészítése a legegyszerűbb módja annak, hogy eleget tegyen egy cég a törvényben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének.

Azaz?

Mivel a tájékoztatás megtörténtét igazolnia kell az adatkezelőnek, azaz a cégnek, ezért célszerű a honlapján egy rögzített tájékoztatást, azaz egy adatkezelési tájékoztatót közzétennie, amely minden felhasználó számára, kivétel nélkül elérhető és megismerhető, így a későbbiekben elkerülhetőek az ennek hiányából adódó szankciók. Mindezek mellett az érintettnek hozzá kell járulnia személyes adatai kezeléséhez, amely szintén fontos része a jogszabályi előírásnak. A személyes adatok kezelésének tehát két neuralgikus pontja van: részletes tájékoztatás és hozzájárulás.

És ha nem csinálom?

Akkor az adatvédelmi kötelezettségek megszegését, így az adatalanyok tájékoztatás elmaradását súlyosan szankcionálja a jogalkotó, és jogsértés esetén akár 20 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhat az adatvédelmi hatóság.

 

 

legutóbbi munkáink

AllNightCrash
Szövetség 39
kiSSBende
Art Guide East

kérjen árajánlatot